Zeskanuj produkt

Ekran początkowy, w którym dokonujemy skanowania produktu. Aplikacja potwierdza odnalezienie go w bazie. WYŚWIETLA jego ZDJĘCIE. Wciskamy “dalej”.

Przygotuj narzędzia potrzebne do wykonania kontroli jakości dla produktu:

Wyświetlana jest nazwa sprawdzanego PRZEDMIOTU oraz lista narzędzi jakie potrzebujemy. Mogą tez POJAWIĆ się zdjęcia tych narzędzi. 

REKUPERATOR WEWNĄTRZŚCIENNY – HRU-WALL

LISTA NARZĘDZI:

  • Miara
  • Szczelinomierz
  • Wzornik kolorów

REKUPERATOR WEWNĄTRZŚCIENNY – HRU-WALL

tu mamy etap kontroli. Pojawia się zdjęcie główne produktu oraz punkty do sprawdzenia. Przy każdym punkcie można dodać inne zdjęcie oraz użyć kilku rodzai przycisków w zależności od potrzeb.

może być to w formie listy do przewijania (jak teraz) w dół, lub każdy punkt jako osobna KARTA w aplikacji. 

Zrób zdjecie sprawdzanego produktu

Dodałbym wymagane zrobienie zdjęcia produktu – dla potwierdzenia że pracownik wyjął produkt itp…

Przeprowadzając kontrolę jakości zaznacz odpowiednie pola:

Etykieta na opakowaniu jest zgodna z tym co znajduje się w wewnątrz opakowania

Kontrola wizualna –czy nie występują uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, deformacja

Jeśli zaznaczymy że mamy jakieś uszkodzenia automatycznie musimy zrobić foto. Inaczej nie przejdziemy dalej.

Kontrola wizualna wymiennika oraz jego kompatybilność z rurą teleskopową

Weryfikacja czy jest logo ALNOR na pilocie i osłonie przedniej

Kompletności produktu:

  • Czerpnia 1
  • Rura teleskopowa 2
  • Wymiennik 3
  • Obudowa z silnikiem i obudową 4
  • Panel Przedni 5

Przeprowadź kontrolę rozmiaru:

jeśli nie każdy produkt należy zwymiarować lub są produkty, które tylko będą sprawdzane pod kontem rozmiarów to tę opcję zrobiłbym jako osobny moduł. Gdyż będzie tu sporo różnych danych. Forma wpisywania wymiarów byłaby do ustalenia. poniżej 3 opcje. Dodatkowo wyświetla się zdjęcie z zaznaczonym miejscem mierzenia. 

WYSOKOŚĆ: ____

opca 1: wpisujemy zmierzony wynik np 125mm i aplikacja sprawdza czy mieści się w zadanym przedziale np 122-128mm

SZEROKOŚĆ: 34cm

opcja 2: wyświetlany jest wymiar i pracownik potwierdza tylko TAK lub NIE

ŚREDNICA: ____ (80mm)

opcja 3: aplikacja wyświetla jaki ma być wymiar. pracownik wpisuje wymiar np 80mm i aplikacja akceptuje lub wskazuje błąd. 

DODATKOWE UWAGI: