Kontrola jakości produktów

Ekran początkowy, w którym logujemy się na konto pracownika, kierownika lub administratora aplikacji. Każde konto może mieć inne funkcje. 

JESTEŚ ZALOGOWANY JAKO ADMIN

Tu będzie menu do wyboru z różnymi opcjami:

DODAJ PRODUKT (gdzie dodajemy produkty – nowe)
EDYTUJ PRODUKT (edytujemy już istniejący produkt)
USTAWIENIA (dodawanie nowych loginów dla pracowników, kasowanie, wpisywanie mejli do powiadomień itp)
STATYSTYKI (ilość skanowanych, co skanowane, ile dany pracownik zeskanował, ile błędów, itp)

DODAWANIE PRODUKTU 

Tu dodajemy informacje najważniejsze dla nowego produktu. Każdy punkt w razie potrzeby można pominąć. W każdej chwili można zakończyć dodawanie produktu.

Ogólne informacje:

Dodaj zdjęcie główne
Dodaj nazwę
Dodaj indeks
itp

WPROWADŹ ZADANIE DO WYKONANIA

Tu mamy pole do wprowadzenia zadań, dodania zdjeć, oraz przycisków do zatwierdzenia (tak, nie, nie dotyczy itp). Dodajemy tyle zadań ile potrzebujemy. (bez wymiarowania).

Wpisz treść zadania…

Dodaj obraz…

Dodaj przycisk funkcyjny…

DODATKOWE OPCJE

Dodatkowe opcje które można zaznaczyć dla każdego produktu z osobna. 

Zezwól na dodatkowy komentarz…

Wysyłaj powiadomienia email po dokonaniu sprawdzenia towaru

Wysyłaj powiadomienia email przy wykryciu niezgodności w towarze

DODAJ WYMIAROWANIE
DO PRODUKTU

po dodaniu obrazu wyświetla się on odrazu (by mieć podgląd) i wtedy możemy dodawać do niego odpowiednie wymiary.

Dodaj obraz…

obraz wyświetla sie odrazu dla ułatwienia opisu

Wpisz treść np “zmierz szerokosć A”

Dodaj pole…

Tu wybierasz czy zmierzony wymiar jest do potwierdzenia (tak/nie), czy do wpisania i porównania z plikiem systemowym (wtedy dodajesz odpowiedni wymiar w tym polu)