DODAWANIE PRODUKTU

Ekran początkowy, w którym dodajemy npwy produkt – Tu także wyświetlać będzie się lista dodanych już produktów, które będzie można edytować, usunać lub podejżeć statystyki.
Klikamy DODAJ PRODUKT

Poniżej będzie lista z dodanymi produktami 

FOTO

NAZWA

INDEX

DZIAŁANIA

REKUPERATOR WEWNĄTRZŚCIENNY – HRU-WALL

123456789
kopiuj

REKUPERATOR WEWNĄTRZŚCIENNY – HRU-WALL

123456789
kopiuj

REKUPERATOR WEWNĄTRZŚCIENNY – HRU-WALL

123456789
kopiuj

REKUPERATOR WEWNĄTRZŚCIENNY – HRU-WALL

123456789
kopiuj

REKUPERATOR WEWNĄTRZŚCIENNY – HRU-WALL

123456789
kopiuj

REKUPERATOR WEWNĄTRZŚCIENNY – HRU-WALL

123456789
kopiuj